Katolicki Parafialny Klub Sportowy "Halemba" Ruda Śląska

Nowy Zarząd Klubu

Przed wakacjami odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze, podczas którego wybrane zostały nowe władze Klubu. Przed nowymi działaczami bardzo trudne zadanie utrzymania kierunku funkcjonowania i rozwijania Klubu w okresie kiedy nie możemy liczyć na finansowe wsparcie ze strony miasta, które dotychczas było otrzymywane i zapewniało realizowanie podstawowych działań Klubu.

Nowy zarząd:
Prezes Zarządu – Danuta Wodarska
VICE Prezes ds. akrobatyki – Aleksandra Wodyk
VICE Prezes ds. siatkówki – Adam Michna
Sekretarz – Katarzyna Chlebisz
Skarbnik – Bogusław Wodarski
Członek Zarządu ds. rozwoju i wdrożeń – Dariusz Ksiniewicz
Członek Zarządu ds. rozwoju i technicznych – Sławomir Szudy
Komisja Rewizyjna i Przewodniczący Rady Rodziców – Paweł Piktas

Po pierwszym wspólnym spotkaniu Zarząd nakreślił działania, które w pierwszej kolejności chce zrealizować:

1. Przebudowa strony internetowej i usystematyzowanie profili na portalach społecznościowych. Ułatwi to dostęp do niezbędnych informacji nt. funkcjonowania Klubu oraz podniesie atrakcyjności dla potencjalnych sponsorów. Trwają również prace nad odświeżeniem loga Klubu i utworzenia loga sekcji akrobatyki.
2. Zarząd będzie intensywniej starał się o pozyskanie sponsorów. Utworzony zostanie folder sponsorski i program lojalnościowy również dla rodziców, którzy włączą się do poszukiwania potencjalnych sponsorów.
3. Ze względu na obecną sytuację braku finansowania z miasta, nie ma możliwości obniżenia składki. Zarząd będzie jednak chciał wprowadzić ulgi dla osób, opłacających składki za pół roku lub rok z góry.
4. Ze względu na duży sukces „akcji Vegas”, Zarząd chciałby kontynuować część z tych akcji tj. Bal Sportowca, kalendarz, pokazy akrobatyczne itp. Władze Klubu liczą jednak na zaangażowanie się w takie akcje szerszego grona zawodników i ich rodziców.
5. Podjęcie współpracy z jedną z przychodni sportowych w Rudzie Śląskiej aby umożliwić zawodnikom szybki kontakt z rehabilitantami w razie urazów lub kontuzji.
6. Aby usprawnić komunikację trenerów z rodzicami, wdrożony zostanie system działający na zasadzie „Dziennika Elektronicznego” ale stworzony specjalnie dla Klubów Sportowych. System testowany jest obecnie w sekcji siatkówki.
7. Poszerzenie Rady Rodziców o przedstawicieli sekcji piłki siatkowej.