SP nr 24

Klasy sportowe szkoły podstawowej nr 24

Historia klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 24 sięga roku szkolnego 2006/2007. Wtedy dzięki staraniom ówczesnego Prezesa klubu  Adama Wodarskiego, trenera oraz wychowawcy w szkole  Marcina Widery oraz Dyrektora szkoły mgr Marii Lorens udało się utworzyć pierwszą w historii naszego miasta klasę sportową w szkole podstawowej o profilu piłka siatkowa. W klasie znalazło się wówczas 18 dziewcząt. Równolegle do klasy sportowej dziewcząt w szkole powstała klasa sportowa chłopców o profilu piłka nożna. Taki stan rzeczy miał jeszcze miejsce w roku szkolnym 2007/2008 kiedy to w kolejnej klasie znalazło się 20 dziewcząt. Z uwagi na oszczędności szukane przez włodarzy naszego miasta oraz na plan wychowawczy szkoły w roku szkolnym 2008/2009 powstała jedna klasa sportowa, w której znalazło się 12 dziewcząt trenujących piłkę siatkową oraz 18 chłopców trenujących piłkę nożną. W kolejnych latach w szkole będą powstawały klasy na wzór tej z roku szkolnego 2008/2009. 

Dziewczęta z klas sportowych poza zajęciami prowadzonymi w sali szkolnej oraz na Hali MOSiR dodatkowo jeżdżą co dwa tygodnie na basen w ramach wychowania fizycznego, a w okresie zimowym na lodowisko.

Do najważniejszych sukcesów w minisiatkówce klas sportowych dziewcząt należy zaliczyć:

  • Osiągnięcie finału Mistrzostw Śląska w kategorii trójek (2008),
  • Mistrzostwo Rudy  Śląskiej (2009, 2010, 2011),
  • Mistrzostwo Rejonu (2009, 2010),
  • V-ce Mistrzostwo Śląska w rozgrywkach Śląskiego Związku Sportowego (2009),
  • XIII miejsce w Polsce wśród Szkół Podstawowych (2009),
  • Drużynowe Mistrzostwo Rudy Śląskiej w siatkówce plażowej (2008, 2009),
  • I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Siatkówki (2009)
  • V miejsce w finale Mistrzostw Śląska w kategorii czwórek (2010)
  • V miejsce w Mistrzostwach Polski w minisiatkówce w reprezentacji śląska- Stefania Błachno (2010)

Warto wspomnieć, że dziewczyny w zawodach szkolnych osiągają sukcesy również w innych dyscyplinach zespołowych oraz indywidualnych oraz to że wspaniałe wyniki sportowe nie przeszkadzają w osiąganiu wysokich wyników w nauce premiowanych stypendiami naukowymi.

Klasa sportowa to doskonała podstawa do przyszłego trenowania danej dyscypliny sportu. To właśnie tutaj dzieci zdobywają podstawowe umiejętności techniczne i kształtują zdolności motoryczne niezbędne w dalszych etapach szkolenia sportowego. Klasa sportowa w szkole podstawowej to przede wszystkim zabawa w mini siatkówkę, z której rodzi się chęć rywalizacji i kształtuje się  charakter sportowy.