Władze klubu

Skład zarządu:

  • Prezes: Danuta Wodarska
  • V-ce prezes: Patrycja Loewe
  • Skarbnik: Bogusław Wodarski
  • Sekretarz: Katarzyna Chlebisz
  • Członkowie zarządu:
    – Adam Michna
    – Aleksandra Wodyk

Rada Rodziców sekcji Akrobatyki Sportowej:

  • Przewodniczący: Dariusz  Ksiniewicz

Statut klubu:

KPKS_Halemba_statut